បញ្ចប់បេសកកម្មសិក្សា

image

ភ្លេចប្រាប់ទៅ ថាខ្ញុំពេលនេះរៀនចប់ហើយ! ក្រោយរៀនចប់ ថ្វីត្បិតមិនទាន់ត្រលប់ទៅមាតុភូមិវិញភ្លាម តែក៏នឹងវិលវិញឆាប់នេះឯង មិនយូរទេ យ៉ាងយូរមួយឆ្នាំទៀត ^^

គិតទៅពេលវេលាដើរលឿនដូចផ្លេកបន្ទោរ ៥ឆ្នាំដែលខ្ញុំគិតថាវាយូរណាស់ ឥលូវនេះវាកន្លងផុតបាត់ទៅហើយ។ ក្រោយរៀនចប់ អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺស្វែងរកគោលដៅនៃជីវិត។ មិនមែនត្រឹមតែមុខរបរមួយមុខដែលខ្ញុំត្រូវគិតគូរនោះទេ ប្រហែលជាច្រើនជំពូក។ គិតទៅមើល ពេលខ្ញុំចាកចេញពីកម្ពុជាដំបូង ត្រឹមជាក្មេងស្រីមិនដឹងខ្យល់អី មិនបាច់ដឹង មិនបាច់គិតគូរពីរឿងច្រើនពេកទេក្រៅតែពីរៀន។ តែពេលនេះ ក្រោយរៀនចប់ វាហាក់ដូចលឿននិងខុសឆ្ងាយខ្លាំងសម្រាប់ចិត្តគំនិតនិងកិច្ចត្រូវធ្វើនិងទំនួលខុសត្រូវ។ ខ្ញុំហាក់រកទិសដៅជីវិតមិនទាន់ឃើញនៅឡើយ អារម្មណ៍ពេលនេះហាក់បីដូចជាមនុស្សម្នាក់កំពុងឈរតែលតោលលើផ្ទាំងទឹកកកតូចមួយក្នុងផ្ទៃសមុទ្រដ៏ធំធេង។

ជោគជ័យក្នុងជីវិតមិនមែនងាយស្វែងរក និងទទួលបាននោះទេ ត្រូវរៀននិងប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯង។ ទ្រឹស្តីក្នុងសាលានិងភាពជាក់ស្តែងក្នុងសង្គមមានភាពខុសគ្នា ត្រូវចេះបត់បែននិងរៀនសូត្របន្ថែមទៀតពីបទពិសោធន៍ និងអ្នកផ្សេង។ ជូនពរខ្ញុំសំណាងល្អទៅណា៎ ^^ អរគុណទុកជាមុន គិៗៗៗ

Advertisements