សកម្ម​ភាព​ខ្លី​ៗ​

We took a photo together

2010/04/07: I and my classmates have taken a photo together this morning.

I finally dare to go out around the town

This Sunday, 2010/04/04, i n my new friend, Edit, decided to go out around the town. I n she both do not know the street or how to ride the subway or bus, we just go n go n ask the other people. We finally arrive the place where we want to go.

Her name is Edit, Hungarian. She is also the only one Hungarian who is studying in Kyung Hee University.


On the way back to my university; we are in the subway.

I’m studying 중급1 (level 3)

Oh…the weather has been a bit strange since I arrived. It rains for 2 days, and the weather become colder and colder. It’s difficult for me to go out. Mmmm… yesterday I had a placement test; I was a bit worry about it because I afraid that I would study 초급2(level2). I have just finished level 2 for 서강대 책, but I didn’t finished level 2 for 서울대 책 yet. Actually, studying in level 2 or 3, it’s OK for me, but my teacher told me that I should level 3, and level 3 is the level that makes her happy, I think. Thus, I am happy to get this level because I can make my teacher happy….hheheheheheh

The ceremony before starting the placement test, they played 사물놀이 too…^^This is my school (studying building), so big and beautiful….

My class room….

My class, the teacher is very interesting; she always makes me laugh, and she is kind also.

I’ve arrived in Korea!!

Hi everybody! you may worry and miss me so much about my leaving Cambodia to Korea. Thanks so much for your kindness and everything that you have done for me. I have just arrived Korea this morning at 6:19am(in Korea). It was my first time that i had
a flight. I thought that i will have no problems with it, but it was very miserable. I admit that
i was sick plane. I have tried my best to against with vomiting, but at last when the plane arrived Korea, I realized that I could not skip it anymore….

After that, my clothes smell a bit horrible, so I needed to put it off, but outside the plane was very cold.

It’s my lucky coz I met a KGSP student who also come from Cambodia. She and her brother have help me a lot, if there’s no them, I could not meet Kyung Hee’s agency.

Here are all gifts u guys gave me, i want to show u that i’ve brought all of it to here. See? Satisfy? Thanks for your gifts…

Here is my room, I just arrived and captured some photos for u guys.

Here is the landscape out side my room’s window.

Here is my first lunch in Korea, it cost 2500 Won(=$2?)….it is similar to our food too~~

The university seems to be located on the mountaint coz i walk up and down again and again from 1 building to 1 building so tired.
It is very big, and this is just 1 of the buildings.

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s